Get Adobe Flash player

Rekrutacja do gimnazjum.

 

Kryteria naboru do Gimnazjum 2016 Bielsko-Biała

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Uwaga !!!

W tym roku nabór do szkół gimnazjalnych będzie się odbyć  w formie elektronicznej, o czym zostaną państwo powiadomieni w szkołach podstawowych. Informacja o naborze elektronicznym zostanie zamieszczona również na naszej stronie.

 

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej
Gimnazjum nr 8 w Bielsku-Białej
 
na rok szkolny 2016/2017

Zapisy do klas pierwszych gimnazjów odbędą się za pomocą systemu elektronicznego

https://gimnazja-bielsko-biala.nabory.pl (rejestracja i logowanie dostępne od 06. 05. 2016 r.)

 

Nabór i rekrutacja rozpoczyna się od 6 maja i trwa do 10 czerwca 2016 roku.

 


Jeżeli dziecko zamieszkuje w obwodzie Gimnazjum nr 8

 

wystarczy, że rodzice/prawni opiekunowie wypełnią elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na stronie naborowej, wydrukują i złożą go w sekretariacie szkoły.
W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły będzie przyjęte z urzędu.

 

Jeżeli dziecko zamieszkuje poza obwodem Gimnazjum nr 8

 

bierze udział w procesie rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2016/2017 będzie prowadzone w terminach określonych w Postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty.
Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską w Bielsku-Białej, wskazanymi w  załączniku nr 2 do Uchwały nr XV/268/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 9 lutego 2016 r.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do trzech wybranych gimnazjów, układając własną listę preferencji.

W układaniu tej listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej.
Warunkiem zakwalifikowania do jednej z wybranych szkół jest uzyskanie wystarczającej liczby punktów ustalonej przez system w zależności od liczby wolnych miejsc i punktów uzyskanych przez kandydatów.

Jeśli kandydat będzie posiadał liczbę punktów wystarczającą do przyjęcia do więcej niż jednej szkół z tej listy, zostanie zakwalifikowany do tej, która jest wyżej na liście preferencji.

 

W przypadku, gdy uczeń nie uzyska liczby punktów wystarczającej do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół zostanie automatycznie zakwalifikowany do szkoły obwodowej.

Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Od 24 do 28 czerwca 2016 roku  – kandydat dostarcza świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.

15 lipca 2016 – komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych.

Od 15 do 20 lipca 2016 roku do godziny 15.00 –  kandydat dostarcza świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum), co jest ostatecznym potwierdzeniem woli przyjęcia kandydata.

Dnia 22 lipca o godzinie 15.00 –  zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.


Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Gimnazjum nr 8.

Harmonogram rekrutacji

ADRES STRONY NABORU ELEKTRONICZNEGO

Dzień otwarty Gimnazjum.

10 maja 2016 roku

zapraszamy uczniów klas 6

na dzień otwarty

w godz. 11:00 – 13:00

 

3 maja – udział w obchodach Święta Konstytucji

3 maja o godzinie 10.00 rozpoczęły się coroczne uroczystości miejskie z okazji rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej ustawy zasadniczej. Tradycyjnie obchody odbyły się przy asyście Kompanii Reprezentacyjnej 18. Bielskiego Batalionu Szturmowo-Desantowego im.I. Gazurka. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezydent Jacek Krywult. W uroczystościach brali udział przedstawicele różnych instytucji Bielska- Białej, poczty sztandarowe i delegacje bielskich szkół. Zwieńczeniem uroczystości na Placu Ratuszowym było złożenie kwiatów pod pomnikiem Konfederatów Barskich.

Nasza szkoła zwyczajowo wzięła udział w obchodach Święta Konstytucji.

Gimnazjum reprezentowali uczniowie klasy 2 b pod opieką Renaty Sadowskiej.

Pierwszaki na Uniwersytecie

26.04. 2016 roku uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum  wraz z wychowawcami p. M. Nabielec i p. J. Kwiatkowską, a także p. M. Galas uczestniczyli w zajęciach praktycznych oraz wykładach w Zakładzie Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przyszli studenci zgłębiali zagadnienia fal, optyki oraz elektrostatyki. Udział w licznych doświadczeniach był okazją do zgłębienia wiedzy i doskonałej zabawy. Równie ciekawym punktem programu wycieczki do Katowic była wizyta w Muzeum Śląskim. Nowoczesne ekspozycje, gry edukacyjne i multimedia zachwyciły wszystkich uczniów. Dopełnieniem indywidualnego zwiedzania wystawy była lekcja o źródłach historycznych przeprowadzona przez pracownika Muzeum. /tekst p. M. Nabielec

Lekcja umuzykalniająca

Dzisiaj o godzinie 9.00 odbyła się Lekcja Umuzykalniająca, podczas której goście z Uniwersytetu Śląskiego zaprezentowali nam piękne fragmenty z różnorodnych utworów oraz filmów czy bajek animowanych. Wysłuchaliśmy i podziwialiśmy grę na instrumentach podczas następujących utworów:

Edward Grieg – Poranek z suity „Peer Gynt”

Edward Grieg – W grocie króla gór z suity „Peer Gynt”

Piotr Czajkowski – Październik z „Pór roku”

Camilie Saint-Saëns – Słoń z „Karnawału zwierząt”

Camilie Saint-Saëns – Łabędź z „Karnawału zwierząt”

Alan Menen – Tej historii bieg z „Pięknej i Bestii”

Arnie Roth – Głosy dwa z „Barbie i diamentowy pałac”

The Pink Panther

Elvis Presley – Can’t Help Falling in Love

Kolorowy wiatr z „Pocahontas”

Ty kumpla we mnie masz z „Toys story”

Kilku kumpli weź z „Kubusia Puchatka”