Get Adobe Flash player

Patron szkoły

Tytus Chałubiński

Tytus Chałubiński urodził się 29 grudnia 1820 roku w Radomiu. Od 1833 roku do czasów studenckich uczył się w Gimnazjum Gubernialnym w Radomiu. Jesienią 1838 roku na Akademii Medyko- Chirurgicznej w Wilnie zaczął studiować medycynę oraz – pod kierunkiem Stanisława Batysa Górskiego – botanikę. Po likwidacji wileńskiej akademii w 1840 roku zdecydował się na niemieckojęzyczne studia w Dorpacie (dziś Tartu w Estonii) Kontynuuje studia na uniwersytecie w Würzburgu i w 1844 roku uzyskuje doktorat z medycyny i chirurgii. Gdy wybucha Wiosna Ludów, Chałubiński porzuca pracę w szpitalu, by jako kierownik ambulansu nieść pomoc powstańcom węgierskim, walczącym przeciwko monarchii Austro-węgierski ej Uznaje to za swój obowiązek obywatelski i patriotyczny. Po upadku powstania wraca by zająć się praktyką lekarską i pogłębianiem wiedzy. W roku 1857 został dyrektorem Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medyko – Chirurgicznej w Warszawie, a w latach 1862 – 1869 był profesorem Wydziału Lekarskiego Szkoły Głównej. Kiedy jednak Szkołę Główną przemianowano w 1869 roku na rosyjskojęzyczny Carski Uniwersytet Warszawski, nie wytrzymał psychicznie szykan władz uczelni, dlatego zrezygnował z katedry w 1871 roku, tłumacząc swe odejście nieznajomością języka rosyjskiego, co oczywiście było kłamstwem.Od tej pory oddał się w całości swoim pasjom. Już wcześniej oddawał się badaniom nad przyrodą i był znany w świecie. Teraz stał się najwybitniejszym znawcą tatrzańskich mchów. Na jego cześć nazwano gatunki bruzdnic: Peridinium Chałubiński i Chalubinskia tatrica. Był też wielkim przyjacielem górali. Był zafascynowany ich tradycjami i pogodą ducha. Pomagał im, dbał o ich wykształcenie, zakładał szkoły, organizacje społeczne. A szczególnie często wędrował z Sabałą, czyli Janem Krzeptowskim muzykantem i gawędziarzem góralskim.

Ale największą pasją Chałubińskiego były góry. Odkrywał je sam, tak zawzięcie, aż górale mówili że zna je najlepiej. Zaraz po Janosiku. Tytus Chałubiński propagował też turystykę. Był jednym z pionierów taternictwa i założycieli Towarzystwa Tatrzańskiego, nazwanego później jego imieniem. Odkrył wartości lecznicze Zakopanego i stał się inicjatorem klimatycznego leczenia gruźlicy. Tytus Chałubiński zmarł 4 listopada 1889 roku. Ciało wielkiego lekarza spoczęło na Starym Cmentarzu zakopiańskim „Na Pęksowym Brzyzku” pod okazałym nagrobkiem  Na zawsze zostanie związany z Tatrami. Na jego cześć nazwano nawet jedną z przełęczy w głównej grani.

Dodaj komentarz