Get Adobe Flash player

Rekrutacja

Kryteria naboru do Gimnazjum 2016 Bielsko-Biała

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Uwaga !!!

W tym roku nabór do szkół gimnazjalnych będzie się odbyć  w formie elektronicznej, o czym zostaną państwo powiadomieni w szkołach podstawowych. Informacja o naborze elektronicznym zostanie zamieszczona również na naszej stronie.

 

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej
Gimnazjum nr 8 w Bielsku-Białej
 
na rok szkolny 2016/2017

Zapisy do klas pierwszych gimnazjów odbędą się za pomocą systemu elektronicznego

https://gimnazja-bielsko-biala.nabory.pl (rejestracja i logowanie dostępne od 06. 05. 2016 r.)

 

Nabór i rekrutacja rozpoczyna się od 6 maja i trwa do 10 czerwca 2016 roku.

 


Jeżeli dziecko zamieszkuje w obwodzie Gimnazjum nr 8

 

wystarczy, że rodzice/prawni opiekunowie wypełnią elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na stronie naborowej, wydrukują i złożą go w sekretariacie szkoły.
W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły będzie przyjęte z urzędu.

 

Jeżeli dziecko zamieszkuje poza obwodem Gimnazjum nr 8

 

bierze udział w procesie rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2016/2017 będzie prowadzone w terminach określonych w Postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty.
Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską w Bielsku-Białej, wskazanymi w  załączniku nr 2 do Uchwały nr XV/268/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 9 lutego 2016 r.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do trzech wybranych gimnazjów, układając własną listę preferencji.

W układaniu tej listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej.
Warunkiem zakwalifikowania do jednej z wybranych szkół jest uzyskanie wystarczającej liczby punktów ustalonej przez system w zależności od liczby wolnych miejsc i punktów uzyskanych przez kandydatów.

Jeśli kandydat będzie posiadał liczbę punktów wystarczającą do przyjęcia do więcej niż jednej szkół z tej listy, zostanie zakwalifikowany do tej, która jest wyżej na liście preferencji.

 

W przypadku, gdy uczeń nie uzyska liczby punktów wystarczającej do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół zostanie automatycznie zakwalifikowany do szkoły obwodowej.

Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Od 24 do 28 czerwca 2016 roku  – kandydat dostarcza świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.

15 lipca 2016 – komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych.

Od 15 do 20 lipca 2016 roku do godziny 15.00 –  kandydat dostarcza świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum), co jest ostatecznym potwierdzeniem woli przyjęcia kandydata.

Dnia 22 lipca o godzinie 15.00 –  zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.


Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Gimnazjum nr 8.

Harmonogram rekrutacji

ADRES STRONY NABORU ELEKTRONICZNEGO

Archiwum naboru.


Dodaj komentarz