Get Adobe Flash player

Projekty edukacyjne

PROJEKTY

Uwaga klasy III (oraz osoby z klas II, które nie zaliczyły projektu w ubiegłym roku szkolnym). Oto proponowana lista projektów na rok szkolny 2016/2017.

Do listopada 2016r. każdy uczeń dokonuje wyboru projektu, w którym będzie uczestniczył i zgłasza nauczycielowi kierującemu projektem. Uczeń, który nie zgłosi udziału w żadnym projekcie, zostaje przydzielony przez Radę Pedagogiczną.

problematyka projektu nauczyciel
„Złote ręce” zajęcia rękodzielnicze w ramach akcji Pola Nadziei – jako projekt, albo jako wolontariat. p. B. Roman
Bielsko Biała nasze miasto. p. Z. Nikiel, p. E. Sauvageot i p. M. Nabielec
Projekt językowy eTwinning – Legends and Fairy Tales. p. J. Profic

Dodaj komentarz