Get Adobe Flash player

Pracownia komputerowa – EFS

NOWE PRACOWNIE KOMPUTEROWA W GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU EFS

Od STYCZNIA 2008 r. w bibliotece szkolnej naszego gimnazjum działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).
Powstało ono w ramach projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a wdrożonego przez MEN.
Otrzymaliśmy 4 stanowiska komputerowe dla czytelników, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner) oraz oprogramowanie multimedialne, czyli:

 • Encyklopedię PWN
 • Wielki multimedialny atlas świata PWNE
 • Słownik języka polskiego

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych.

W czerwcu 2008 r.została otwarta nowa pracownia komputerowa.
Szkoła wzięła udział w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Socjalnego – „Pracownie komputerowe dla szkół”.
W ramach projektu szkoła otrzymała:

 • 10 zestawów komputerowych z monitorami LCD 19″ oraz systemem operacyjnym Windows Vista
 • Komputer serwer z monitorem LCD 19″
 • Laptop Dell z systemem operacyjnym Windows Vista
 • Projektor multimedialny
 • Wykonano również w gimnazjum instalację sieciową

Cele projektu to:

 • umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów,
 • przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji,
 • stworzenie możliwości pomocy w integrowaniu uczniów,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji,
 • stworzenie możliwości wykorzystania pracowni dla potrzeb uczniów i działań w środowisku lokalnym,
 • promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora),
 • usprawnienie komunikacji w systemie oświaty.

Dodaj komentarz